browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: sträckning

Jag tröttnar aldrig…

…på jämförelser av före och efter blockning. Måste däremot hitta en bättre plats att fotografera på. Nå väl. Mönstret heter Flambe One Skein Shawl och var kul att sticka – huvudmönstret var lätt att memorera och lagom omväxlande, och kanten stickades på i sidled så man behövde inte sy något eller plocka upp några maskor. Garnet … Continue reading »

Categories: Färdig! | Tags: , , | 1 Comment

Tänk vad ett litet bad kan göra

Om det mot förmodan skulle vara någon som tvivlar på att tvätt och lite sträckning kan ändra storleken på en stickning så borde den här bilden ändra den uppfattningen: Det är två precis likadant stickade ärmar varav den ena har blivit tvättad.

Categories: Under arbete | Tags: , | Leave a comment