browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: historia

Throwback Thursday: Stickmaskin

Råkade hitta den här gamla stickmaskinen när jag sökte efter annat: Hemstickningsmaskinen ”Favorit”. Verkar vara från 1920-1930-talen någon gång om man ska gå efter andra omnämningar på nätet. Stickmaskinen finns i Göteborgs stadsmuseums samlingar och bilderna är trots copyright-symbolen uppmärkta med CC BY-NC-ND.  

Categories: Tekniker/verktyg | Tags: , | Leave a comment

Historisk stickning

Ateljéporträtt av stickande kvinna, fotograf: August Roesler. Utgången upphovsrätt. Det finns rätt mycket stickningsrelaterat på olika håll i museer och arkiv, så det är kul att fler och fler gör samlingarna digitala så att fler kan se dem. Museivärlden är lite splittrad när det kommer till publicering, men det finns några samsökningstjänster som gör det … Continue reading »

Categories: Blandat, Inspiration | Tags: | Leave a comment

Historisk fiber

Via Facebook hittade jag filmen Tornebygd från 1943 (klippet går tyvärr inte att bädda in här i inlägget) som Filmarkivet har digitaliserat. Ungefär 5:18 in börjar ett avsnitt där man får se kardning, spinning och dessutom stickning och ruggning av lovikkavantar (av självaste Erika Aittamaa). Kul att se även om det är ett väldigt kort inslag!

Categories: Blandat | Tags: , | Leave a comment