browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: garn

Silke och stål: ITO Tetsu

Någon gång förra året läste jag om garn gjort av stål, och när jag googlade runt råkade jag se att det t o m fanns på en svensk nätbutik – Marita Rolin säljer ITO Tetsu, som består av silke och rostfritt stål. Jag skyndade mig att beställa eftersom det såg spännande ut, men sedan har … Continue reading »

Categories: Tekniker/verktyg | Tags: | 6 Comments