browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: creative commons

Upphovsrätt och mönster: Creative Commons

Så, efter genomgången av upphovsrätt på mönster – om man nu har skapat ett mönster med verkshöjd och vill att det ska kunna spridas ganska fritt ändå, vad gör man då? Ett bra verktyg för det är Creative Commons-licenser.  Licenserna är tänkta att täcka området mellan helt upphovsrättsskyddade och helt fritt tillgängliga material, och att … Continue reading »

Categories: Blandat | Tags: , | Leave a comment